+607-558 4286 isijb@utm.my

5 September 2023 – Satu pertemuan maya antara Institut Sultan Iskandar dan Aeronerve telah diadakan untuk mencari titik persamaan dalam menjalinkan kerjasama atas dasar pembangunan mampan (SDG), penggunaan Sistem Maklumat Geografi (GIS) untuk mitigasi bencana; khususnya banjir, serta perkara-perkara lain yang berkaitan dengan perkongsian kepakaran.

Semoga perbincangan ISI-Aeronerve kali ini menjadi permulaan bagi kerjasama yang akan datang untuk memajukan manfaat yang lebih meluas.