+607-558 4286 isijb@utm.my
Pertemuan Maya bersama Aeronerve

Pertemuan Maya bersama Aeronerve

5 September 2023 – Satu pertemuan maya antara Institut Sultan Iskandar dan Aeronerve telah diadakan untuk mencari titik persamaan dalam menjalinkan kerjasama atas dasar pembangunan mampan (SDG), penggunaan Sistem Maklumat Geografi (GIS) untuk mitigasi bencana;...